Tere tulemast Kohtla-Nõmme valda!

                        https://www.facebook.com/groups/143673625842142/?fref=ts


Vallavalitsus töötab:

E  -          8.30 - 17.00

T, K, N - 8.00 - 17.00

R  -          8.00 - 15.00


Tervise Arengu Instituut alustab teavitust „Mees peab olema viljakas'.

Vaata lähemalt siit ja siit .

Lisaks : http://www.terviseinfo.ee/et/sundmused/details/1018-puu-ja-koogiviljakampaania-mees-peab-olema-viljakasq

 

Kampaania kestab kuni 05.10.2014

 


KOHTLA-NÕMME VALLA ARENGUKAVA AVALIKUSTAMINE

Kohtla-Nõmme valla arengukava täiendatud variandiga saab tutvuda siin

 


TEADLASTE ÖÖ FESTIVAL 26. septembril Kohtla Kaevanduspark- muuseumis.

Täpsemalt loe siit


Kohtla-Nõmme Vallavalitsus võtab konkursi korras tööle ABIVALLAVANEMA, kandideerimistähtaeg 10. oktoober 2014.

Täpsem info siit või http://www.cv.ee/toopakkumine/kohtla-nomme-vallavalitsus/abivallavanem-f375875.html


MTÜ Kirderanniku Koostöökogu kuulutab välja LEADER-meetme projektitaotluste vastuvõtu.

Loe lähemalt siit


Alustab AEROOBIKATANTSURING.

Täpsemalt loe siit

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

         Kohtla Nõmme Rahvamajas
            1.oktoobril kell 19.00
            alustab uut hooaega
  seeniorite tantsuring 'Minjoon'.
    Teretulnud kõik uued tantsijad!

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * ** * * * * * * *

Teised Kohtla-Nõmme Rahvamajas tegutsevad ringid

 

2014.a. kultuurikalender


Kohtla-Nõmme Kool 2014/2015 õppeaastal - lähemalt loe siit


HUVIHARIDUSE TOETUSEST

Vastavalt Kohtla-Nõmme vallavolikogu poolt vastu võetud huvihariduse toetamise korrale toetatakse valla eelarvest huvihariduse omandamist 2014/2015 õppeaastal järgmiselt:

1)      Eelkoolis, esimesel ja teisel õppeaastal kuni 60 % ulatuses kohamaksumusest;

2)      Kolmandal õppeaastal kuni 70 % ulatuses kohamaksumusest;

3)      Alates neljandast õppeaastast kuni 80 % kohamaksumusest.

Huvikoolidega õpilaste nimekirjade võrdlemise järel ja lapsevanematelt laekunud avalduste alusel  kinnitab vallavalitsus korraldusega toetuste määrad õpilase kohta 2014/2015 õppeaastaks. Seejärel sõlmitakse huvikoolidega lepingud, mis vaadatakse üle kord aastas uue õppeaasta alguses hiljemalt 1. oktoobriks.

 

Huvihariduse toetamise kord


Mis muutub politsei töös alates 1. oktoobrist?

Täpsemalt loe siit


Eesti Raudtee kommentaar Kohtla-Nõmme raudteejaama ooteplatvormi ehitusest:

 

Tööde etapilist tehnoloogiat ja vaiatööde teostaja eelnevalt sõlmitud graafikut arvestades oli vajalik teostada vaiatööd kolmes raudteejaamas korraga ning sealhulgas teostati ka Kohtla-Nõmme vaiatööd. Algselt oli Kohtla-Nõmme raudteeplatvormi ehitus planeeritud maikuusse, kuid kuna ehitusluba väljastamine viibis erinevatel põhjustel, siis pidime muutma plaane ning alustama hoopiski Vaivara platvormi teostamisest.

Kohtla raudteeplatvormi ehitus jätkub septembrikuus vastavalt muudetud graafikule ja tehnoloogiale. Platvormi lõplik valmimine on planeeritud novembri algusesse.

Ehitustööde ajal tuleb reisijatel kasutada ajutist puust platvormi Kohtla raudteejaamas.


SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse nõukogu otsustas toetada Kohtla-Nõmme valla joogiveevarustuse rekonstrueerimise projekti  179 091.22 euro suuruses summas. Projekti omafinantseeringu suurus on 31 607 eurot. Ehitustöid teostatakse peale ehitushanke läbiviimist 2015 aasta I pooles.


Anname teada, et seoses SA Kohtla Kaevanduspark-muuseumi territooriumil algavate ehitustöödega piiratakse territooriumil asetsevate objektide ja teede (sh Kohtla Kaevanduspargi ujumistiik) kasutamist juunikuust kuni 30. september 2014.a.


Eelarvearuanne - seis.31.12.2013


2014.a 1. aprilli  pensionide indekseerimise tulemused ja pensionikindlustatute aastakoefitsientide jm andmed


Kohtla-Nõmme Vallavalitsus on kehtestanud Tähe tn 23 detailplaneeringu volikogu 06.05.2014 otsusega nr. 13.

Täpsem info siit


Kulu põletamine on keelatud ja väga ohtlik !

Vaata lähemalt siit ja siit


TÄHELEPANU ! Suitsuandur on vajalik ja kohustuslik !

Täpsemalt vaata siit


Ida päästekeskus kontrollib kodudes tuleohutust

Vaata lähemalt siit


Korstnapühkija annab teada: vaata siit


Alates 01.01.2014 võetakse Tapa – Narva liinil rongiliikluses kasutusele uued STADLER Flirt tüüpi diiselrongid. Seoses sellega läheb renoveerimisele Kohtla jaama platvorm. Käesoleval hetkel on vanale platvormile rajatud ajutine puidust ooteplatvorm, mida kasutatakse kuni uue platvormi valmimiseni. Uue platvormi asukoht on planeeritud Kohtla – Nõmme aleviku raudteeülesõidu piirkonda.

Reisijate informeerimiseks on jaama territooriumile paigutatud suunaviidad ja infotahvlid.

Projekti eesmärgiks on reisirongide peatuskohtades ooteplatvormide viimine vastavusse kehtiva eurostandardi ning uute reisirongide gabariitidele. Tööde käigus lammutatakse olemasolevad platvormid ning ehitatakse uued, samuti korrastatakse raudteeülekäigukohad ja juurdepääsud.

Töid teostab Läti ettevõte OÜ RBBSKALS Bûvsabiedrîba. Platvormide ehitustöö on kavas läbi viia 2014 aasta jooksul, kompleksi tähtaegne valmimine ja käikuandmine on planeeritud hiljemalt  aasta lõpuks.

 


Tulles vastu vallaelanike soovidele, pikeneb 3. juunist liinibussi nr 43 marsruut tööpäeviti Ida-Viru Keskhaigla uue keskuseni Purul. Puru haiglani hakkavad sõitma bussid väljumisega Kohtla-Nõmmelt kell 7.30, 8.10 ja 10.30 ning väljumisajad Puru haigla juurest on 11.30, 13.10 ja 16.50. Muus osas jääb bussiliini nr 43 graafik endiseks
Tähelepanu lastega pered!

Alates 1.juunist 2013.a võib esitada vajaduspõhise peretoetuse avaldusi.

Sissetulekute hulka arvestatakse eelneva kolme kuu tulud (töötasu, elatis, tulumaksu tagastus, pension, töötuskindlustushüvitis, töötutoetus, puudega vanema toetus, muu sissetulek).
Avaldus (koos kehtivate dokumentidega,
laste sünnitunnistustega, sissetulekute tõenditega, jne.) tuleb esitada
Kohtla-Nõmme Vallavalitsusse
E ja N kella 9.00-12.00 ja 14.00-16.00.

Info tel 3325150; 56664001

 

Lisainfo:

Vajaduspõhine peretoetus

Sotsiaalministri kiri


Kohtla-Nõmme Vallavalitsus


Alates 01.03.2013.a. on Kohtla-Nõmme Postkontor avatud järgmiselt :

 

E, T, N, R  -  9.00 - 13.30

K              -  9.00 - 17.00

L, P             suletud

 


Kohtla-Nõmme perearst Maria Aleksandrova uued vastuvõtuajad:

Teisipäeviti kell 8.15-12.00

Neljapäeviti kell 10.30-12.30


NB! Pangabuss peatub Kohtla-Nõmme Kooli juures edaspidi esmaspäeviti kord kuus uuel ajal. Järgmine pangabussi peatus on 06. oktoobril kella 12.00-13.00

 

 

Kiiresti leitav                                                                   Üritused             

 

UUS! KOV valimised 2013                                                                           

UUS! Istungite eelnõud                                                          

UUS! 2013.a eelarve                                                               

UUS! Kohtla-Nõmme valla arengukava 2013-2020              

UUS! 2013.a kultuurikalender                                                       

Vallavalitsuse kontaktid                                                        

Dokumendihaldus                                                    

Teabenõue                                                                          

Majandusaasta aruanne 2011                                             

Vallavolikogu   

2012.a valla eelarve  

 

 

Kohtla-Nõmme vald asub Ida-Virumaa põhjaosas Tallinn-Narva raudtee ääres. Oma pindalalt (4,7km2) on Kohtla-Nõmme vald üks väiksemaid omavalitsusi Eestis, samas rahvastiku tiheduse poolest (263 inimest km2 kohta) on Kohtla-Nõmme vald paljudest teistest omavalitsustest eespool.

Kohtla-Nõmme valla naaberomavalitsused on Kohtla ja Lüganuse vald ning Kohtla-Järve linn.

Kohtla-Nõmme vald piirneb Läänest ja Kagust Aidu karjääriga, Põhja- ja Lõuna poole jäävad metsad. Kuna Kohtla-Nõmmelt 5 km Põhja poole on muistse Alu linnuse asukoht, siis võib Kohtla-Nõmmet pidada ka vahetuks Alutaguseks.

Maakonnakeskusest Jõhvist paikneb Kohtla-Nõmme vald 18 km kaugusel, Kohtla-Järve linna keskusest 10 km kaugusel.

Kohtla-nõmme vallale on iseloomulikud rohelus jalooduslähedus. Üsna märkimisväärse osa valla territooriumist hõlmavad erinevad pargid ja haljasalad.

Kohtla-Nõmme vald on läbi aegade tihedalt olnud seotud põlevkivi kaevandamisega. Aastatel 1937-2001 tegutses siin Kohtla kaevandus. Nüüd asub samal territooriumil Kohtla Kaevanduspark-muuseum, mis on valla suurimaks vaatamisväärsuseks.

Kohtla-Nõmme valla territooriumil on kokku 21,3 km teid ja tänavaid, millest18,3 km. on valla tänavad ja 3 km riigile kuuluvad teed.

9 detsember 2013 Kohtla-Nõmme vallavanemaks valiti Riina Sooäär
6 november 2013 Valiti vallavolikogu komisjonide esimehed
1 november 2013 Kohtla-Nõmme Vallavolikogu 8. koosseis alustas tööd

Arhiiv »
Prindi lehekülg   |   Esilehele