-Nimi Kohtla-Nõmme võeti kohanimena kasutusele alles pärast 2.maailmasõda, kui endise Kohtla mõisa maadele oli tekkinud täiesti uus asustus. Sinnamaani saame rääkida ainult Kohtla külast

-Inimasustusest praeguse Kohtla-Nõmme aladel annavad märku mitmed ümbruses paiknevad ja Iat. eKR pärinevad kultusekivid

-Kohtla-Nõmme valla territooriumil asunud Kuusiku talumaadelt pärinevad ka mitmed rikkalikud aardeleiud(9.-12. saj). See annab tunnistust sellest,et paikkond oli majanduslikult heal järjel. Arvatakse, et nimi 'Kohtla'  tuleneb muinas-eesti sõnast ning tähendab 'tugevat' ja 'võimast'.

-Arvatavasti 1419.aastal rajati praeguse K-Nõmme territooriumile Kohtla mõis.1750-1919 kuulus mõis perekond Stackelbergidele. 1921.a.maareformi käigus jagati mõisamaad kruntideks. Tekkis 49 taluga Kohtla asundus.
Kohtla mõisa härrastemajas asusid aastatel1921-33 vallavalitsus ja metskond.1933 anti maja üle Kohtla kooli käsutusse, kuna pidevalt kasvava õpilaste arvu ja 6-klassilise koolikohustuse tõttu ei mahutud lapsed enam vanasse hoonesse ära.
Lahkuvad okupatsiooniväed põletasid endise mõisahärrastemaja 12. augustil1941. 
3.mail 2003 avati samas hariduskivi.

- 1931.aastal rajas inglise firma 'New Consolidated Gold fields Ltd.' Kohtla õlivabriku, mis kasutas toorainena põlevkivi. Et mitte põlevkivi kaugelt transportida, rajati lähedusse1937.aastal Kohtla kaevandus.
Inglaste tulekuga algas Kohtla asunduse elus uus ajajärk- rajati inglise stiilis töölisasula, mille sarnast mujal Eestis polnud. Inimesed, kes seda aega mäletavad, meenutavad Kohtla asundust kui väga ilusat ja arenenud kaubandusega asulat. Praeguse Kohtla-Nõmme pargi aladele ehitas õlivabriku direktor William Dunn oma häärberi. Inglaste saabumisega hoogustus Kohtlas ka sport-viljelema hakati täiesti uut spordiala-golfi, populaarseks sai ka jalgpall.

-1941.a.12.augustil põletasid okupatsiooniväed Kohtla asunduse maani maha. Alles jäi kogu asunduse peale vaid paar elamut. Kohtla inimesed ei heitnud meelt. Asula ehitati väga ruttu uuesti üles. Päästis ka see, et elamute juurde varutud ehitusmaterjali ei taibatud ära hävitada. Elu läks edasi. Ülesehitamisega täiesti uueks muutunud asula sai endale ka uue nime- Kohtla-Nõmme.

-1959 iseseisev alev likvideeriti ja allutati Kohtla-Järve linnaosaks.

-1993 moodustati Kohtla-Nõmmevald