Kohtla-Nõmme valla arengukava tegevuskava 2016-2020 täiendatud eelnõu

Kohtla-Nõmme valla arengukava 2014-2020 

Kohtla-Nõmme valla 2015-2018 eelarvestrateegia kinnitamine

Jõhvi ja Kohtla-Järve linnapiirkonna jätkusuutliku arengu strateegia 2015-2020
Määrus

Kohtla-Nõmme valla arengukava tegevuskava 2017-2021 määruse eelnõu ja „Arengukava tegevuskava 2017-2021"

 

Planeeritavate kergliiklusteede asukohad

Planeeritavate kergliiklusteede rajamise eesmärk on tagada uue raudteejaama parem ühenduvus läbi erinevate liikumisvõimaluste.

Raudtee, Kaasiku ja Taime tänavatele planeeritav kergliiklustee tagab ühenduse Kohtla-Järve suunalt liikudes.

Taime ja Jaama tänava ühendus kergliilusteena tagab parema liikuvuse raudteejaamast valla turismiobjektile Kohtla Kaevanduspark-muuseum.

Kergliiklusteede planeeritavate asukohtadega on võimlaik tutvuda allolevatel joonistel.

Kohtla-Nõmme kergliiklustee (Taime ja Raudtee tn ühendamine)

Kohtla-Nõmme kergliiklustee (Taime ja Jaama tn ühendamine) variant 1 ja variant 2

 

Ettepanekud ja tagasiside on oodatud aadressile vald@kohtlanomme.ee märksõnaga "Kergliiklusteed"