Kohtla-Nõmme Vallavalitsus müüb kirjalikul enampakkumisel 14-kohalise bussi FORD TRANSIT

Kohtla-Nõmme Vallavalitsus müüb kirjalikul enampakkumisel 14-kohalise bussi FORD TRANSIT 350L BUS (riiklik registreerimismärk 495 ARX, diisel, esmane registreerimine 30.04.2003, tehniline ülevaatus...

Kohtla-Nõmme valla Jaama tänava pindamine

Kohtla-Nõmme vallavalitsus on välja kuulutanud lihthanke Jaama tänava pindamiseks. Lihthange viitenumbriga 187181 „Kohtla-Nõmme Jaama tänava pindamine" Täpsem info: ...

Kohtla-Nõmme valla Tööstuse tänava remont

Kohtla-Nõmme vallavalitsus on välja kuulutanud lihthanke Tööstuse tänava remondiks. Lihthange viitenumbriga 187180 „Kohtla-Nõmme Tööstuse tänava remont" Täpsem info: ...

Leitud laskemoon ja relvad

Käes on kevad ja hakkavad peale kaevetööd. Igal aastal leitakse kaevetööde ajal maasse mattunud relvi, laskemoona ja sõjaaegseid pomme. Samuti on isikuid, kes tagajärgedele mõtlemata viskavad...

Lasteabitelefoni kampaania

Sotsiaalkindlustusamet koos lasteabitelefoniga 116 111 alustasid 17.04.2017 kampaaniat, mis julgustab lapsi oma arvamust väljendama ning rääkima oma mõtetest ja muredest lapsevanematele,...

Eesti õhuvägi õppusel Kevadtorm

Selle aasta suurõppus Kevadtorm toimub Põhja-Eestis 8. maist kuni 24. maini.  Nagu tavaliselt, moodustavad ka sellel õppusel Eesti ja liitlaste õhuvägede üksused ühe ja ühtselt tegutseva...

Kohtla-Nõmme Kooli virgestusala rajamine

Kohtla-Nõmme Vallavalitsus on välja kuulutanud lihthanke virgestusala rajamiseks kooli staadionile Lihthange viitenumbriga 173425 „Kohtla-Nõmme Kooli virgestusala rajamine" Täpsem info: ...

Kohtla-Nõmme 2016 aasta õiguskorra ülevaade

Kohtla-Nõmme 2016 aasta õiguskorra ülevaade

Bussiliikluse ümberkorraldamise ettepaneku avalikustamine

Kohtla-Nõmme Vallavolikogu liige Roland Tarum on teinud Kohtla-Nõmme Vallavalitsusele ja Kohtla Vallavalitsusele ettepaneku maakonnasisese bussiliini nr 43 ümberkorraldamiseks selliselt, et...

UUS KUUPÄEV ! Bussiliikluse ümberkorraldamise ettepaneku avalikustamine

Kohtla-Nõmme Vallavolikogu liige Roland Tarum on teinud Kohtla-Nõmme Vallavalitsusele ja Kohtla Vallavalitsusele ettepaneku maakonnasisese bussiliini nr 43 ümberkorraldamiseks selliselt, et...

Elroni Idasuuna sõiduplaan alates 26.03.2017

Seoses suveajale üleminekuga hakkab alates 26.03.2017 kehtima uus rongide sõiduplaan. Idasuunal on muudetud mitmete reiside väljumisaegu. Uued sõiduplaanid  (muudatustega reisid on...

Ida-Viru maakonnaplaneeringu kehtestamine

Võttes aluseks Planeerimisseaduse § 71. Maakonnaplaneeringu kehtestamine lõike 2, avaldatakse maakonnaplaneeringu kehtestamise teade maakonnaplaneeringu kehtestamisest arvates kohaliku...

Juurdeveo tänava mänguväljak on valmis

2016. aasta lõpus valmis Juurdeveo tänaval asunud vana mänguväljaku asemele uus mänguala, kuhu paigaldati lastele ja noortele vaba aja veetmiseks vedrukiik, liivakast, kahekohaline kiik,...

Kohtla-Nõmme Juurdeveo tn 2 mänguväljaku rajamine

Kohtla-Nõmme vallavalitsus on välja kuulutanud lihthanke „Kohtla-Nõmme Juurdeveo tn 2 mänguväljaku rajamine" Täpsem info https://riigihanked.riik.ee/register/hange/178680

Kohtla-Nõmme Juurdeveo tn mänguväljaku ehitustööd on alanud

Riigihanke (viitenumber 178680) tulemusena ehitavad Kohtla-Nõmme valla Juurdeveo tänava mänguväljakut KSIL Eesti OÜ ja Firelli Grupp OÜ. Mänguväljakule paigaldatakse viis erinevat...

Kolme valla ühinemine jõudis esimese faasi lõppu

Kolme valla ühinemine jõudis esimese faasi lõppu. Vaata  lähemalt  

Põhjaranniku valla sünnitunnistus anti maavalitsusele üle

  Tarmo Kütil (vasakult), Roland Peetsil ja Arno Rossmanil on põhjust rahul olla: ühinemisleping sai valmis.         ...

KUIDAS HELISTADA HÄDAABINUMBRILE 112?

Kui vajad kiiresti politseid – helista 112! Ivar Kasema, Häirekeskuse Ida keskuse juhataja Tulemas on jõulupühade ja aastavahetuse aeg. Häirekeskusele on see aeg tavapärasest suurema...