« Tagasi

Kohtla-Nõmme valla elanike küsitluse tulemused

10.11.2016. a ja 13.11.2016. a. korraldati Kohtla-Nõmme valla elanike küsitlus arvamuse väljaselgitamiseks Toila, Kohtla ja Kohtla-Nõmme valdade vabatahtliku ühinemisläbirääkimiste kohta. Elektroonilist küsitlust ei korraldatud.

Küsitluses osalejate nimekirja oli kantud 869 isikut. Küsitluses osales 57 isikut, neist jaatavalt vastas 51 isikut ja eitavalt 6 isikut. Seega osales küsitluses 6,56 % Kohtla-Nõmme valla elanikest, kelledest Toila, Kohtla ja Kohtla-Nõmme valdade vabatahtliku ühinemise poolt oli 5,87 % elanikest.