« Tagasi

Ida-Viru maakonnaplaneeringu kehtestamine

Võttes aluseks Planeerimisseaduse § 71. Maakonnaplaneeringu kehtestamine lõike 2, avaldatakse maakonnaplaneeringu kehtestamise teade maakonnaplaneeringu kehtestamisest arvates kohaliku omavalitsuse üksuse valla- või linnalehes.

Kehtestatud planeeringumaterjalid