« Tagasi

UUS KUUPÄEV ! Bussiliikluse ümberkorraldamise ettepaneku avalikustamine

Kohtla-Nõmme Vallavolikogu liige Roland Tarum on teinud Kohtla-Nõmme Vallavalitsusele ja Kohtla Vallavalitsusele ettepaneku maakonnasisese bussiliini nr 43 ümberkorraldamiseks selliselt, et liini teenindav buss hakkaks osadel kellaaegadel liikuma mööda Kooli, Taime ja Tööstuse tänavaid pidi ja bussiliini lõpp-peatus hakkab olema Suusabaasi juures. Selleks on kavas moodustada (vt eelnõu) ja rajada uued bussipeatused järgmistes asukohtades: Kohtla-Nõmme raudteepeatuse juures (vt plaan 1), Tööstuse tänaval endise tehase juures (vt plaan 2), Tuhamäe tänava ristis (vt plaan 3), Tööstuse tänaval enne Jaama tänavaga ristumist (vt plaan 4) ja kaevandusmuuseumi parkla kõrval Jaama tänaval (vt plaan 5).

Ühistranspordi ümberkorraldamise eesmärgiks on Tallinn-Narva raudtee rongiliikluse sidumine maakonnasisese bussiliiniga nr 43, Roodu külas asuva endise aianduskooperatiivi territooriumil kinnistuid kasutavate inimeste jalgsi ja rattaga liikumise soodsamaks muutmine ning kaevandusmuuseumi ja spordibaasi külastada soovivatele inimestele (näiteks: õpilasgrupid, rahvasportlased jm) parema ja kiirema sihtpunkti jõudmise võimaluse loomine.

Juhime tähelepanu asjaolule, et nendel kellaaegadel, kui ühistransport liigub Kohtla-Nõmme raudteepeatusesse mööda Kooli, Taime ja Tööstuse tänavaid pidi, ilmselt ei toimu elanike teenindamist Jaama tänaval asuvast Jaama bussipeatusest.

03.02.2017. aastal toimus ühistranspordi ümberkorraldamise teemaline esimene nõupidamine ettepaneku tegija, AS SEBE bussijuhtide ning Ida-Viru maavalitsuse ja asjaomaste vallavalitsuste esindajate osavõtul, nõupidamise protokoll lisatud.

Reisijate arv bussipeatuste lõikes ühe päeva kohta

Kohtla-Nõmme valla elanike arvamused ja ettepanekud on oodatud 01. maiks 2017. a e-postiga vald@kohtlanomme.ee või paberkandjal Kohtla-Nõmme Vallavalitsusele aadressil Kooli tn 6.  Arvamusi ja ettepanekuid on võimalik panna vallavalitsuse postkasti või kirjutada ka vallamajas tööpäevadel.

 

Kohtla-Nõmme Vallavalitsus