« Tagasi

Leitud laskemoon ja relvad

Käes on kevad ja hakkavad peale kaevetööd. Igal aastal leitakse kaevetööde ajal maasse mattunud relvi, laskemoona ja sõjaaegseid pomme. Samuti on isikuid, kes tagajärgedele mõtlemata viskavad laskemoona põldudele, põõsastesse ja kraavidesse, kust lapsed neid leida võivad. Kahjuks ei pruugi lapsed mõista seda, et padruni lõkkesse viskamisel võivad olla väga tõsised tagajärjed. Head meelt teeb see, et on ka neid, kes sellistest leidudest lapsevanemaid teavitavad ja nemad omakorda annavad leiud üle politseile. Paljud ei pöördu politseisse kartes, et saavad selle eest karistada.

Relvaseaduse § 9 lg 1 järgi peab isik, kes on leidnud kaotatud, maetud, peidetud või mahajäetud relva ja laskemoona ning need oma valdusse võtnud, sellest viivitamatult politseid teavitama ja leiu üle andma.

Vastavalt relvaseaduse § 89´1 järgi on relva, tulirelva olulise osa või laskemoona käitlemise nõuete ning nende arvestuse ja registreerimise korra või nõuetele mittevastava laskekõlbmatu relva käitlemise nõuete rikkumine karistatav rahatrahviga kuni 300 eurot või arestiga.

Politsei-ja Piirivalveamet palub kõikidest sellistest leidudest teavitada koheselt politseid lühinumbril 112, et ennetada õnnetusi, mis juhtuvad laskemoona valesti käitlemisel.