« Tagasi

Keskkonnaamet annab teada

VKG Energia OÜ Põhja SEJ tuhaladestule rajatava uue ohtlike jäätmete prügila ühendamine riikliku prügilaga ja prügila uue sulgemislahenduse kasutuselevõtu keskkonnamõju hindamise programmi avalikustamine

Keskkonnaamet teatab vastavalt keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 16 lg 1 VKG Energia OÜ Põhja SEJ tuhaladestule rajatava uue ohtlike jäätmete prügila ühendamine riikliku prügilaga ja prügila uue sulgemislahenduse kasutuselevõtu keskkonnamõju hindamise (KMH) programmi avalikustamisest.

Kavandatav tegevus seisneb põlevkiviõli tootmisjääkide käitlemises ohtlike jäätmete prügilas, mille rajamisel kasutatakse ära juba olemasolevad ladestusalad: VKG poolkoksiprügila I ladestusala  (katastritunnus 32215:001:0058, pindala 147,88 ha), Põhja SEJ korrastatud tuhaladestu  (katastritunnus 32215:001:0067,  pindala 34,47 ha) ja riigi suletud poolkoksiprügila (katastritunnus 32215:001:0066, pindala  53,98 ha; katastritunnus  32215:001:0065, pindala 47,02 ha).

Arendaja on VKG OIL AS (registrikood 10528765, Järveküla tee 14, 30328 Kohtla-Järve. Kontaktisik Erika Sulg, tel: 56 494 980; e-post: erika.sulg@vkg.ee).

Otsustaja on Keskkonnaamet (Pargi 15, Jõhvi. Kontaktisik Irina Sõtsova, tel 3572614; irina.sotsova@keskkonnaamet.ee).

Keskkonnamõju hindaja on OÜ Hendrikson & Ko (aadress: Raekoja plats 8, 51004 Tartu.

Kontaktisik Juhan Ruut, tel: 740 9804, tel 5516 423; e-post: juhan@hendrikson.ee).

KMH programmiga saab tutvuda kuni 07.11.2017 Keskkonnaameti Põhja regiooni kontoris (Pargi 15, Jõhvi) tööaegadel ja veebilehel www.keskkonnaamet.ee (Uudised,Pressiinfo-Keskkonnamõju hindamiste avalik väljapanek).

KMH programmi kohta saab Keskkonnaametile esitada ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi kirjalikult kuni 07.11.2017 aadressil Pargi 15, Jõhvi või  e-posti teel: irina.sotsova@keskkonnaamet.ee.

KMH programmi avalik arutelu toimub 08.11.2017 kell 11.00 Keskkonnaameti Põhja regiooni kontoris aadressil Pargi 15, Jõhvi.