2017. aasta HANKEPLAAN

Lihthanke „Kohtla-Nõmme Kooli virgestusala rajamine" korraldamine
korraldus
viide hankeregistrisse

 

2016. aasta HANKEPLAAN

Lihthanke "Kohtla-Nõmme Lastepargi mänguala rajamine" korraldamine 
korraldus
hankedokumendid
viide hankeregistrisse

tulemus
teave
fotod
video

Lihthanke "Helitehnika ostmine" korraldamine
tulemus

Lihthanke "Pöördosmoosseadme ostmine ja paigaldamine" korraldamine 
tulemus

Lihthanke „Kohtla-Nõmme Juurdeveo tn 2 mänguväljaku rajamine" korraldamine
Korraldus
viide hankeregistrisse
tulemus

Lihthanke "Kohtla-Nõmme valla tänavate talihooldus" korraldamine
Korraldus
viide hankeregistrisse
tulemus

 

2015. aasta HANKEPLAAN

Lihthanke „Kohtla-Nõmme vallale elektrienergia ostmine 2016.-2018. aastaks" korraldamine
korraldus
hankedokumendid
viide hankeregistrisse
tulemus

Lihthanke "Kohtla-Nõmme valla joogiveevarustuse rekonstrueerimise projekteerimis- ja ehitustööd" korraldamine:
korraldus
hankedokumendid
viide hankeregistrisse
t
ulemus

Lihthanke "Kohtla-Nõmme lastekodu fassaadi renoveerimine" korraldamine
korraldus
hankedokumendid
v
iide hankeregistrisse
t
ulemus

Lihthanke "Kohtla-Nõmme valla joogiveevarustuse rekonstrueerimise projekteerimis- ja ehitustööd" korraldamine
korraldus
hankedokumendid
viide hankeregistrisse
tulemus
teave

Lihthanke "Kohtla-Nõmme lastekodu fassaadi renoveerimine" korraldamine 
korraldus
hankedokumendid
viide hankeregistrisse
tulemus

Lihthanke "Kohtla-Nõmme valla tänavate talihooldus" korraldamine
korraldus 
hankedokumendid
viide hankeregistrisse
tulemus