Austatud Kohtla-Nõmme elanik, jäätmevaldaja!

Toila vallavalituse poolt läbi viidud  riigihanke „Teenuste kontsessiooni andmine korraldatud jäätmeveoks" tulemusena on sõlmitud leping OÜ EKOVIR (registrikood 11003148), kelle pakkumus tunnistati edukaks soodsaima hinna tõttu. 

Korraldatud jäätmeveoga on hõlmatud veopiirkonna kodumajapidamistes, ettevõtetes ja asutustes tekkinud:

1. segaolmejäätmed jäätmekoodiga 20 03 01,

2. paber ja kartong jäätmekoodiga 20 01 01,

3. suurjäätmed jäätmekoodiga 20 03 07. 

 

 

Settekaevude ja kuivkäimlate tühjendamine
2015.a. septembrist alates Järve Biopuhastuselt settekaevu tühjendamist enam tellida ei saa. Teenust on võimalik  tellida telefonil 50 96 205 või 56 62 47 16 (OÜ JUNDEMA, jundema@mail.ru).

 

Kohtla-Nõmme vallas ei ole korraldatud jäätmevedu.
Iga eraisik sõlmib ise prügiveo lepingu.
Piirkonnas teenindab kaks ettevõtet - OÜ Ekovir ja Ragn-Sells AS

 

 
 

UUS klienditeeninduse number on 60 60 439

Ragn-Sells AS muudab 20 aastase kasutusaja järel klienditeeninduse kontakttelefoni numbrit, senise lühinumbri 15 155 asemel soovitame teil kliendiinfo saamiseks helistada numbrile 60 60 439.

 

MIKS JA KUIDAS PRÜGI SORTEERIDA ? vaata SIIT 

KUIDAS PRÜGI SORTIDA vaata SIIT

KUIDAS SOODSALT VABANEDA EHITUSJÄÄTMETEST

Näpunäiteid, MIDA MILLEGA TEHA

PRÜGI SORTIMISE TABEL

 

Kevade saabudes tavatsevad inimesed koristustöödega algust teha. Suurpuhastuse käigus tekib aga alati jäätmeid, millest soovitakse vabaneda, tihti ka põletamise teel.
Teadlikkuse tõstmist jäätmete lõkkes põletamise ohtudest VAATA SIIT.