Kohtla-Nõmme piirkonnavanem JUHAN REISI
E-post: juhan.reisi@politsei.ee
Tel: 33 72 308

Kohtla-Nõmme piirkonnapolitseinik MAKSIM SMIRNOV
Tel: 33 72 443

Jõhvi politseijaoskond
Aadress: Rahu 38, 41588 Jõhvi
Avatud: E-R 09.00-17.00
Telefon: 612 3000
E-post: ida@politsei.ee

 

TÄHTSAMAD TELEFONID

112  Hädaabi (politsei, päästeteenistus, tuletõrje, kiirabi, vetelpääste, gaasiavarii)

1888 Autoabi

126 Usaldustelefon (E-P 19.00-24.00)

1777 ID-kaardi ABILIIN

 

1313 Keskkonnainspektsioon

 

1220 Perearsti nõuandetelefon

 

1343 Eesti-Energia rikketelefon

 

1510 Maanteeinfokeskus

 

16662 Mürgistusteabeliin

 

          Tarbijakaitse

 

1524 Päästeala infotelefon
                                                KORSTNAPÜHKIJAD:

                                                 Andre Allikas - 5225830 (iisakust)
                                                Andrus Pool -   55541118 (jõhvi)

 

612 300 Politsei- ja Piirivalveameti infotelefon (dokumendid, tähelepanekud liikluses, riigilõivud, kontaktid, trahvid, teenused ja kampaaniad)

 

Lastekaitseseaduse kohaselt on abivajavast lapsest kohustus teatada kõigil isikutel, kellel on olemas teave abivajavast lapsest viivitamata valla lasteakaitsesespetsialistile või lasteabitelefoni numbril 116 111.

 

 

Vihjetelefonid ja meiliaadressid

Politsei ootab infot ja vihjeid kuritegudest järgmistel telefoninumbritel ja elektronposti aadressidel:
tel 337 2345
ida.vihje@politsei.ee
narkovihjed: ida.narkovihje@politsei.ee

Liiklusega seotud tähelepanekuid ootab politsei infotelefonil 612 3000

Korruptsiooniga seotud vihjeid ootab politsei aadressil korruptsioonivihje@politsei.ee või vihjetelefoni automaatvastajale numbrile 612 3657

 

Hädaabinumber 112 (ööpäevaringne)

 

Hädaabinumbrile 112 helistage ainult siis, kui vajate politseilt kiiret abi ja tahate teatada korrarikkumistest, kuriteost või liiklusõnnetusest.

Hädaabinumbrile helistades:

  • teatage võimalikult kiiresti ja selgelt, mis on juhtunud, kus see juhtus ning kes helistab;
  • jääge rahulikuks ja vastake esitatud lisaküsimustele;
  • jätke meelde ja andke operaatorile edasi sündmusega seotud isikute (mees/naine, eeldatav vanus, kasv, riietuse kirjeldus), sõidukite (reg number, mark, värvus) ja muude asjaolude võimalikult täpne kirjeldus;
  • ärge lõpetage kõnet enne, kui operaator annab selleks loa.


Selgitage lastele, millal ja kuidas tuleb ja tohib helistada numbrile 112.

Hädaabinumber 112 valitakse ühtemoodi nii mobiil- kui ka tavaliselt telefonilt ja sellele helistamine on tasuta.

Täname edastatud informatsiooni eest!

NB! Kõik hädaabinumbrile saabunud kõned salvestatakse.

 

 

Õiguskord Kohtla-Nõmme vallas 2016 I poolaastal

Kohtla-Nõmme 2016 aasta õiguskorra ülevaade

Õiguskord Kohtla-Nõmme vallas 2017 I poolaastal