Kohtla-Nõmme Kooli kodulehekülg: www.kohtpk.edu.ee

Kooli Facebook https://www.facebook.com/KohtlaPohikool?fref=ts

 

RAJALEIDJA KESKUS ON ABIKS LAPSE KOOLIKÜPSUSE HINDAMISEL - loe edasi siit

 

Algas uus õppeaasta! (4 september 2015)

Kohtla-Nõmme Koolis käib kokku 128 last.
Lasteaias:
sõimerühm 14 last
õpetajad Piret Ammas, õpetaja assistent Tiina Telling ja õpetaja abi Inga Kütt
keskmine rühm 16 last
õpetajad Hiia Kukk, Kaija Alamets ja õpetaja abi Leili Vaatsep,
vanem rühm 14 last
õpetajad Mariliis Kurs, Margot Poom ja õpetaja abi Enna Liiv
Muusikaõpetaja Asta Jugaste ja liikumisõpetaja Piret Niglas.

Kool:
1.klass 9 last -  klassijuhataja Silva Torm
2.klass 10 last - klassijuhataja Tiia Laanemäe
3.klass 9 last -  klassijuhataja Katrin Tiirik
4.klass 10 last - klassijuhataja Ruth Kerov
5.klass 12 last -  klassijuhataja Piret Niglas
6.klass 11 last - klassijuhataja Tiina Grauberg
7.klass 7 last - klassijuhataja Imbi Tito
8.klass 9 last - klassijuhataja Kaire Rooden
9.klass 7 last - klassijuhataja Tiina Grauberg

Kooli direktor Moonika Mägipõld ja õppejuht Tiina Grauberg.
 

 

Kohtla-Nõmme Kool 2014/2015 õppeaastal

Kohtla-Nõmme Kool on meie vallas tegutsev lasteaed-põhikool. Käesoleva aasta 25. augustil avati uus rühmaruum lasteaialastele ja uus rühm 1,5-3 aastastele lastele. Uues rõõmsa värvilahendusega möbleeritud rühmaruumis alustasid õppetööd 6-7 aastased lapsed. Värsket värvi jagus ka teistesse rühmadesse. Nüüd on meil lasteaias kokku 44 last.

Kool alustas 1. septembrit 83 särasilmse õpilase ja 16 entusiastliku õpetajaga. Koolitarkust tuleb jagada õpilastele nii Kohtla-Nõmme, Kohtla kui Mäetaguse vallast ning ka Kohtla-Järve linnast. Õpilasi ootavad korraliku sisustusega õppeklassid, arvuti- ja meediaklass, raamatukogu ja spordisaal. Sel õppeaastal alustasid kooliteed 10 esimese klassi õpilast, kelle klassiruum sai suve jooksul uue värskema välimuse.

Sel sügisel liitus Kohtla-Nõmme Kool bioloogia ja füüsika õpikodade programmiga. Nimetatud programm on Eesti Füüsika Seltsi, TÜ loodus- ja tehnoloogiateaduskonna, TÜ füüsika instituudi ja TÜ Teaduskooli arendatav programm, mille eesmärgiks on pakkuda vajalikke eeldusi omavatele 7.-9. klassi õpilastele eksperimentidel ja laboratoorsetel töödel põhinevat loodusteaduste (füüsika, bioloogia) eriõpet/valikkursuseid ning pakkuda heal tasemel praktilist erialast koolitust õpikodade töös osalevate tugikoolide loodusainete õpetajatele, tõstes nii loodusainete õpetamise taset koolis. Juhendajateks on Tartu Ülikooli vastava koolituse läbinud loodusteaduslike erialade magistrandid ja doktorandid. Õpikojad toimuvad kord kuus 4-tunniste sessioonidena eelnevalt kokku lepitud aegade

 

Kohtla-Nõmme Kool 2015/2016 õppeaastal

Kool alustas 1. septembrit 85 särasilmse õpilase ja 16 entusiastliku õpetajaga. Koolitarkust tuleb jagada õpilastele nii Kohtla-Nõmme, Kohtla kui Mäetaguse vallast ning ka Kohtla-Järve linnast. Õpilasi ootavad korraliku sisustusega õppeklassid, arvuti- ja meediaklass, raamatukogu ja spordisaal. Sel õppeaastal alustasid kooliteed 9 esimese klassi õpilast, nende klassiruum sai suve jooksul ka värskema välimuse. Lisaks uutele aabitsaomanikele alustas sellel aastal lasteaiaperes 40 last.

2014/2015 aastal liitus Kohtla-Nõmme Kool bioloogia ja füüsika õpikodade programmiga. Nimetatud programm on Eesti Füüsika Seltsi, TÜ Loodus- ja tehnoloogiateaduskonna, TÜ Füüsika instituudi ja TÜ Teaduskooli arendav programm, mille eesmärgiks on pakkuda vajalikke eeldusi omavatele 7.-9. klassi õpilastele eksperimentidel ja laboratoorsetel töödel põhinevat loodusteaduste, nagu füüsika ja bioloogia, eriõpet või valikkursuseid ning pakkuda heal tasemel praktilist erialast koolitust õpikodade töös olevate tugikoolide loodusainete õpetajatele, tõstes nii loodusainete õpetamise taset koolis. Juhendajateks olid Tartu Ülikooli vastava koolituse läbinud looduteaduslike erialade magistrandid ja doktorandid.

2015/2016 õppeaastal alustasid uued ringid tegutsemist ka lasteaias. Nende hulgas on „Rütmika", „Loodussõprade ring" ja „Kunstiring". Kooli ringidele lisandus Robootika ring.