Kohtla-Nõmme lasteaed „Liblikas" tegutseb 1949.aastast alates. 2000 aastal kolis lasteaed Kohtla Põhikooli hoonesse, kuna kooliõpilaste ja lasteaialaste arv oli selleks ajaks sedavõrd vähenenud, et kahe eraldi maja ülalpidamine ei õigustanud ennast. Selleks renoveeris vallavalitsus koolimaja I korrusel lasteaia jaoks ruumid. Muusikasaal asub koolimaja 2.korrusel. Toit valmistatakse Kohtla-Nõmme Kooli sööklas. Kohtla-Nõmme Kool on liitunud PRIA koolipiima- ja puuvilja projektiga.  Lisaks on õues kaasaegne mänguväljak.2013.a septembrist ühines lasteaed põhikooliga ja kannab Kohtla-Nõmme Kooli nime. 2014.aastal avati lasteaias kolmas rühm. Õppetöö toimub eesti keeles.

Meie jaoks on tähtsad:

  • lastesõbralikkus ja individuaalsuse arvestamine
  • loovus ja loovad isikud
  • koostöö lastevanematega
  • tervis
  • elukestev õpe
  • meeskonnatöö
  • head suhted

Lasteaias on alates 25. augustist 2014.a. kolm rühma:

Sõimerühm  „Pääsusabad"

Laste vanus 1,5-3 eluaastat.

Õpetajad: Külli Raidma

                 Piret Ammas

Õpetaja abi: Tiina Telling

Noorem Rühm „Sinitiivakesed"

Laste vanus 3-5 eluaastat

Õpetajad: Kaija Alamets

                 Hiia Kukk

Õpetaja abi: Leili Vaatsep

Vanem rühm „ Lapsuliblikas"

Laste vanus 5-7 eluaastat.

Õpetajad: Margot Poom

Mariliis Kurs

Õpetaja abi : Enna Liiv


Muusikaõpetaja:  Asta Jugaste
Liikumisõpetaja:  Piret Niglas
Eripedagoog:  Silva Torm


Sõimerühma toidupäeva maksumus on 1.20
Noorema rühma toidupäeva maksumus on 1.30
Vanema rühma toidupäeva maksumus on 1.40

Alates 01. jaanuar 2015.a. on lapsevanema kaetava osa määr 13.00 eurot kuus.

Alates 01. oktoobrist 2015.a. alustavad lasteaias 3 huviringi:
1. Loodussõprade ring - juhendaja Külli Raidma (osalevad sõimerühmad)
2. Rütmika - juhendaja Imbi Tito 
3. Kunstiring - juhendaja Kaire Rooden