Põhja-Eesti piirkondliku komisjoni soovitus 

Haldusreformi Põhja-Eesti piirkondlik komisjoni otsus 27.10.2016

 

Protokollid 24.03.2016osalejate nimekiri
                    07.04.2016
                    20.04.2016
 
                   09.06.2016

Otsused

Otsus nr 1/ 07.04.2016 - Ühinemisläbirääkimiste põhiseisukohad
Otsus nr 2 / 07.04.2016 - Ühinemisläbirääkimiste tegevus- ja ajakava
Otsus nr 3 / 09.06.2016 - Ettepaneku tegemine Illuka ja Mäetaguse vallale
Otsus nr 4 / 30.09.2016 - Ühinemislepingu avalikule väljapanekule suunamine

 

Töögruppide moodustamise põhimõtted

Töögruppide koosseisud

 

Jõhvi valla ettepanek - Jõhvi Vallavolikogu otsus 21.01.2016 nr 152

Toila valla nõustumine - Toila Vallavolikogu otsus 27.01.2016 nr 67

Kohtla valla nõustumine - Kohtla Vallavolikogu otsus 04.02.2016 nr 79

Kohtla-Nõmme Vallavolikogu 25.02.2016.a. otsus  nr.  1 – Nõustumine Jõhvi, Toila ja Kohtla Vallavolikogude ettepanekutega ja ettepaneku tegemine läbirääkimiste alustamiseks haldusterritoriaalse korralduse muutmise üle"

Toila Vallavolikogu kutse 10.03.2016

Kohtla-Nõmme Vallavolikogu 29.03.2016.a. otsus nr.11 – Vallavolikogu esindajate nimetamine

Mäetaguse valla nõustumine - Mäetaguse Vallavolikogu otsus 25.02.2016 nr 138

Sonda valla otsus - Sonda Vallavolikogu otsus 27.04.2016 nr 18/3

Toila Vallavolikogu kutse 13.06.2016

Kohtla-Järve Vallavolikogu ettepanek - Kohtla-Järve Vallavolikogu otsus 22.06.2016 nr 167

Kohtla Vallavolikogu otsus 24.08.2016 nr 101 -  Mittenõustumine haldusterritoriaalse korralduse muutmise algatamisega ning ettepanekuga läbirääkimiste alustamiseks

Jõhvi Vallavolikogu otsus 25.08.2016 nr 206 - Kohtla-Järve Linnavolikoguga haldusterritoriaalse korralduse muutmise üle läbirääkimiste alustamisest keeldumine

Kohtla-Nõmme Vallavolikogu 30.08.2016.a. otsus  nr.  26 - Kohtla-Järve Linnavolikoguga haldusterritoriaalse korralduse muutmise üle läbirääkimiste alustamisest keeldumine

Jõhvi valla, Kohtla valla, Kohtla-Nõmme valla, Mäetaguse valla ja Toila valla Ühinemislepingu avalikustamine

Läbirääkimiste lõpetamine uue omavalitsusüksuse moodustamiseks - Mäetaguse Vallavolikogu otsus 29.09.2016 nr 163

Jõhvi Vallavolikogu otsus 20.10.2016 nr 220 -Haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks läbirääkimiste lõpetamine ja jätkamine

Toila Vallavolikogu otsus 26.10.2016 nr 89  - Haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks läbirääkimiste lõpetamine

Kohtla-Nõmme Vallavolikogu otsus 30.11.2016 nr 32 - Toila valla, Kohtla valla ja Kohtla-Nõmme valla ühinemislepingu kinnitamine

 

ARTIKLEID:

Ministeerium: ühinemiskõneluste katkestamine oleks halb märk

Jõhvi andis liitumisele tagasikäigu

Jõhvi loobumise tegelik põhjus

Jõhvit ootab sundliitmine

Jõhvi poolt ära põlatud kolmik teeb uue vallavalitsuse Jõhvi

Komisjoni otsus: kolm valda tuleb Jõhviga sundliita

Mida saab 1,3 miljoni eest ?

Jõhvi ei kavatse ühinemise asjus ümber mõelda

Ühinemise rahvaküsitlused osavõtuga ei hiilanud

Põhjaranniku valla sünnitunnistus anti maavalitsusele üle

Riigikohus andis haldusreformile rohelise tule

Valitsus ehmatas Ida-Virut hiigelvallaga

Alutaguse hiigelvalla idee kütab kirgi

Ida-Viru vallad valmistuvad demaršiks

Alutaguse hiigelvald sai otsustava "ei"

Ratast sõnast

Alutaguse hiigelvallale öeldi "ei" ka merepoolsetes valdades

Plaan või hallutsinatsioon?

 

 

 

Statistika

Rahvaarv: 1011
Pindala: 4,65 km²
Suurim asula: Kohtla-Nõmme (1020)
Koole: 1