Põhja-Eesti piirkondliku komisjoni soovitus 

Haldusreformi Põhja-Eesti piirkondlik komisjoni otsus 27.10.2016

 

Protokollid 24.03.2016osalejate nimekiri
                    07.04.2016
                    20.04.2016
 
                   09.06.2016

Otsused

Otsus nr 1/ 07.04.2016 - Ühinemisläbirääkimiste põhiseisukohad
Otsus nr 2 / 07.04.2016 - Ühinemisläbirääkimiste tegevus- ja ajakava
Otsus nr 3 / 09.06.2016 - Ettepaneku tegemine Illuka ja Mäetaguse vallale
Otsus nr 4 / 30.09.2016 - Ühinemislepingu avalikule väljapanekule suunamine

 

Töögruppide moodustamise põhimõtted

Töögruppide koosseisud

 

Jõhvi valla ettepanek - Jõhvi Vallavolikogu otsus 21.01.2016 nr 152

Toila valla nõustumine - Toila Vallavolikogu otsus 27.01.2016 nr 67

Kohtla valla nõustumine - Kohtla Vallavolikogu otsus 04.02.2016 nr 79

Kohtla-Nõmme Vallavolikogu 25.02.2016.a. otsus  nr.  1 – Nõustumine Jõhvi, Toila ja Kohtla Vallavolikogude ettepanekutega ja ettepaneku tegemine läbirääkimiste alustamiseks haldusterritoriaalse korralduse muutmise üle"

Toila Vallavolikogu kutse 10.03.2016

Kohtla-Nõmme Vallavolikogu 29.03.2016.a. otsus nr.11 – Vallavolikogu esindajate nimetamine

Mäetaguse valla nõustumine - Mäetaguse Vallavolikogu otsus 25.02.2016 nr 138

Sonda valla otsus - Sonda Vallavolikogu otsus 27.04.2016 nr 18/3

Toila Vallavolikogu kutse 13.06.2016

Kohtla-Järve Vallavolikogu ettepanek - Kohtla-Järve Vallavolikogu otsus 22.06.2016 nr 167

Kohtla Vallavolikogu otsus 24.08.2016 nr 101 -  Mittenõustumine haldusterritoriaalse korralduse muutmise algatamisega ning ettepanekuga läbirääkimiste alustamiseks

Jõhvi Vallavolikogu otsus 25.08.2016 nr 206 - Kohtla-Järve Linnavolikoguga haldusterritoriaalse korralduse muutmise üle läbirääkimiste alustamisest keeldumine

Kohtla-Nõmme Vallavolikogu 30.08.2016.a. otsus  nr.  26 - Kohtla-Järve Linnavolikoguga haldusterritoriaalse korralduse muutmise üle läbirääkimiste alustamisest keeldumine

Jõhvi valla, Kohtla valla, Kohtla-Nõmme valla, Mäetaguse valla ja Toila valla Ühinemislepingu avalikustamine

Läbirääkimiste lõpetamine uue omavalitsusüksuse moodustamiseks - Mäetaguse Vallavolikogu otsus 29.09.2016 nr 163

Jõhvi Vallavolikogu otsus 20.10.2016 nr 220 -Haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks läbirääkimiste lõpetamine ja jätkamine

Toila Vallavolikogu otsus 26.10.2016 nr 89  - Haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks läbirääkimiste lõpetamine

Kohtla-Nõmme Vallavolikogu otsus 30.11.2016 nr 32 - Toila valla, Kohtla valla ja Kohtla-Nõmme valla ühinemislepingu kinnitamine

KOV volikogude algatatud ühinemised - Toila vald – VV 31.01.2017 määrus nr 42, seletuskiri

Vabariigi Valitsuse ettepanek 15.02.2017 Alajõe valla, Iisaku valla , Illuka valla, Kohtla valla, Kohtla-Nõmme valla, Mäetaguse valla, Toila valla ja Tudulinna valla ühinemise teel moodustatakse uus haldusüksus nimega Alutaguse vald

Toila Vallavolikogu otsus 26.04.2017 nr 106 – Arvamuse esitamine Vabariigi Valitsuse ettepanekule ehk Vabariigi Valitsuse määruse "Alajõe valla, Iisaku valla , Illuka valla, Kohtla valla, Kohtla-Nõmme valla, Mäetaguse valla, Toila valla ja Tudulinna valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995.a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine" muutmine" eelnõule

Kohtla Vallavolikogu otsus 27.04.2017 nr 117 – Arvamuse esitamine Vabariigi Valitsuse ettepanekule ehk Vabariigi Valitsuse määruse "Alajõe valla, Iisaku valla , Illuka valla, Kohtla valla, Kohtla-Nõmme valla, Mäetaguse valla, Toila valla ja Tudulinna valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995.a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine" muutmine" eelnõule

Illuka Vallavolikogu otsus 08.05.2017 nr 14 - Arvamuse andmine Vabariigi Valitsuse ettepaneku kohta

Mäetaguse Vallavolikogu otsus 11.05.2017 nr 187 - Mäetaguse Vallavolikogu arvamus Vabariigi Valitsuse määruse eelnõule "Alajõe valla, Iisaku valla , Illuka valla, Kohtla valla, Kohtla-Nõmme valla, Mäetaguse valla, Toila valla ja Tudulinna valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995.a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine" muutmine"

Tudulinna Vallavolikogu otsus 10.05.2017 nr 11 - Tudulinna Vallavolikogu arvamus Vabariigi Valitsuse määruse eelnõule "Alajõe valla, Iisaku valla , Illuka valla, Kohtla valla, Kohtla-Nõmme valla, Mäetaguse valla, Toila valla ja Tudulinna valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995.a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine" muutmine"

Iisaku Vallavolikogu otsus 11.05.2017 nr 176 - Iisaku Vallavolikogu arvamus Vabariigi Valitsuse määruse eelnõule "Alajõe valla, Iisaku valla , Illuka valla, Kohtla valla, Kohtla-Nõmme valla, Mäetaguse valla, Toila valla ja Tudulinna valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995.a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine" muutmine"

Alajõe Vallavolikgu otsus 11.05.2017 nr 16 - Alajõe Vallavolikogu arvamus Vabariigi Valitsuse määruse eelnõule "Alajõe valla, Iisaku valla , Illuka valla, Kohtla valla, Kohtla-Nõmme valla, Mäetaguse valla, Toila valla ja Tudulinna valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995.a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine" muutmine"

Kohtla-Nõmme Vallavolikogu otsus 15.05.2017.a. nr 8 – Arvamuse andmine Vabariigi Valituse ettepanekule 

 

ARTIKLEID:

Ministeerium: ühinemiskõneluste katkestamine oleks halb märk

Jõhvi andis liitumisele tagasikäigu

Jõhvi loobumise tegelik põhjus

Jõhvit ootab sundliitmine

Jõhvi poolt ära põlatud kolmik teeb uue vallavalitsuse Jõhvi

Komisjoni otsus: kolm valda tuleb Jõhviga sundliita

Mida saab 1,3 miljoni eest ?

Jõhvi ei kavatse ühinemise asjus ümber mõelda

Ühinemise rahvaküsitlused osavõtuga ei hiilanud

Põhjaranniku valla sünnitunnistus anti maavalitsusele üle

Riigikohus andis haldusreformile rohelise tule

Haldusreform kui Ida-Viru maakonna paradoks

Valitsus ehmatas Ida-Virut hiigelvallaga

Alutaguse hiigelvalla idee kütab kirgi

Valitsus ei taju kohalikku pulssi

Suurusehullustus

Ida-Viru vallad valmistuvad demaršiks

Alutaguse hiigelvald sai otsustava "ei"

Ratast sõnast

Rahva tahe või korbimaania?

Alutaguse hiigelvallale öeldi "ei" ka merepoolsetes valdades

Plaan või hallutsinatsioon?

Ida-Viru vallad andsid valitsusele üksmeelse korvi

Lolluse teoreemi tõestamine

Kelle huve kaitseb minister?

Haldusreform suurendab omavalitsuste autonoomiat

Korbi tagasitulek reaalsusesse

 

 

MIS TOIMUB

Statistika

Rahvaarv: 1011
Pindala: 4,65 km²
Suurim asula: Kohtla-Nõmme (1020)
Koole: 1