Raieloa andmise kord

 

Teostame valdadele, linnadele ja eraisikutele:

-          Ohtlike puude raiet majade, liinide läheduses.

-          Vanade puude ohtlike okste eemaldamist.

-          Ohtlike puude raiet kalmistutel.

-          Puude seisukorra ja elujõu hindamist.

-          Töid kõrgustes kasutades korvtõstukit.

-          Kinnistute hooldustöid (võsaraie , trimmerdamine, korrastamine, hoonete lammutus).

Töid teostavad oma ala professionaalid koos kaasaegse tehnikaga.

Hinnapakkumine ja konsultatsioon TASUTA.

Tel: 5810 9846

Email: pajolus@gmail.com

Email: puuderaie.info@gmail.com

Kontaktisik : Tanel Pajo, Tartus