/documents/5054909/0/5+VV+Struktuur.doc/6774f6cb-300f-4078-b640-a57dfe0f0cf5

Jrk

Teenistuskoha

nimetus

Teenistuskohtade jaotus

ametikoht           töökoht

Teenistuskoha koormus

Tähtaegsus

1.

abivallavanem

         1

1,0

tähtajatu

2.

vallasekretär

         1

1,0

tähtajatu

3.

pearaamatupidaja

         1

1,0

tähtajatu

4.

raamatupidaja

                               1

1,0

tähtajatu

5.

noorsootöötaja

                               1

1,0

tähtajatu

6.

kultuuritöötaja

                               1

1,0

tähtajatu

7.

sotsiaaltöötaja

         1

1,0

tähtajatu

8.

majandusjuhataja

         1

1,0

tähtajatu

9.

sekretär

                               1

1,0

tähtajatu

10.

koduhooldustöötaja

                               1

0,5

tähtajatu

11.

heakorratööline

                               1

1,0

tähtajatu

12.

heakorratööline

                               1

1,0

tähtajatu

13.

heakorratööline

                               1

0,5

tähtajatu

14.

administraator-koristaja

                               1

1,0

tähtajatu

15.

administraator-koristaja

                               1  

1,0

tähtajatu

16.

koristaja

                               1

0,5

tähtajatu

 

                                    kokku

          5                 11