Surma registreerimise avaldus

 

Surmakanne koostatakse Eesti perekonnaseisuasutuses (maavalitsus või vallavalitsus) , kui:
1) isiku surmakoht on Eestis,
2) surnud isiku viimane elukoht oli Eestis või
3) surnud isikul oli Eesti kodakondsus. Eesti perekonnaseisuasutus koostab surmakande punktides 1–3 nimetatud juhul, kui surm pole registreeritud välismaal.

Surmakande koostamiseks esitab perekonnaseisuasutusele avalduse surnu abikaasa, sugulane, hõimlane või teine isik, nende puudumisel raviasutuse juht, politseinik või muu ametnik.

Surmakanne koostatakse kolme päeva jooksul isiku surmapäevast või surnud isiku leidmise päevast.

Avaldaja esitab:
- arstliku surmatõendi või kohtuotsuse surma fakti tuvastamise või surnuks
kuulutamise kohta
- surnud isiku passi või ID kaardi

- enda passi või ID kaardi

 

Surma tõendamiseks väljastatakse avaldajale surmatõend.

 


Sotsiaalkindlustusameti poolt riikliku matusetoetuse maksminematusekorraldajal on õigus saada matusetoetust, kui tema perekonnale määrati matusetoetuse taotlemise kuul või sellele eelnenud 12 kuu jooksul vähemalt ühel korral toimetulekutoetus.

MIS TOIMUB

Statistika

Rahvaarv: 1011
Pindala: 4,65 km²
Suurim asula: Kohtla-Nõmme (1020)
Koole: 1