Rahukohtu 2, 10130 Tallinn

Nõuandetelefon 1330 ja 620 1707
E-post info@tka.riik.ee
www.tarbijakaitseamet.ee

 

 

Vastuvõttudele lisaks saavad tarbijad ametilt abi küsida telefoni teel, mis on kõige kiirem võimalus oma probleemile lahendus leida. Nõuandetelefonile 1330 (pikk number 620 1707) saab helistada tööpäeviti kella 9–16.00. Samuti vastab amet tarbijate kirjalikele pöördumistele. Kirjutada saab ametile e-posti aadressil info@tarbijakaitseamet.ee, postiaadressil Rahukohtu 2, Tallinn 10130 või Facebooki vahendusel.

 

Tarbijakaitseameti poole peaks pöörduma siis, kui

• tarbijal on kauplejaga tekkinud vaidlus, kuid ta ei tea oma õigusi ega seda, kuidas edasi tegutseda

• tarbija on juba kauplejale kirjaliku kaebuse esitanud, kuid ei saa kauplejalt 15 päeva jooksul vastust

• tarbija on juba kauplejale kirjaliku kaebuse esitanud ja ka vastuse saanud, kuid vastuses pakutud lahendus pole talle vastuvõetav

 

Rohkem infot tarbija õiguste ja kohustuste kohta leiab ameti kodulehelt www.tarbijakaitseamet.ee ja Facebooki lehelt  www.facebook.com/tarbijakaitseamet.