Konkurss „Ida-Virumaa Aasta Ettevõtted 2017“

Kogu info konkursi kohta on leitav IVEKi kodulehel ja ka FB lehel. 

Rahvamaja fassaadi renoveerimiseks välja kuulutatud hankemenetlused on tunnistatud kehtetuks

Juulikuus välja kuulutatud rahvamaja fassaadi renoveerimise lihthange tunnistati vallavalitsuse otsusega kehtetuks, kuna kvalifitseerunud pakkumus ületas poole võrra ehitustööde eeldatavat...

KOV valimised 2017

Kohtla, Kohtla-Nõmme ja Toila valdade ühinemisel moodustuva Toila valla vallavolikogu valimistega seotud teave (komisjonide koosseis, tööaeg, komisjoni otsused ja protokollid jms) avaldatakse...

Kooli piirdeaia ehitushange välja kuulutatud

Kohtla-Nõmme Vallavalitsus on välja kuulutanud lihthanke: Kohtla-Nõmme Kooli piirdeaia rajamine Pakkumuste esitamise tähtaeg läbi e-riigihangete registri on 21.08.2017 kell 11.00 Viide...

Leader meetme projektitaotluste vastuvõtmine 18. - 25.09.2017

MTÜ Kirderanniku Koostöökogu juhatus on kinnitanud 2017. a teise taotlusvooru aja. Projektitaotluste vastuvõtmine toimub 18. - 25. septembril 2017. a. Juhime tähelepanu, et taotluste ...

Kohtla-Nõmme Kool kuulutab välja konkursi tütarlaste käsitöö õpetaja ametikohale

Kohtla-Nõmme Kool kuulutab välja konkursi järgmisele ametikohale: Tütarlaste käsitöö õpetaja 7 tundi (0,3 ametikohta). Tööleasumise aeg: Esimesel võimalusel. ...

Õiguskord Kohtla-Nõmme vallas 2017 I poolaastal

Käesoleval aasta esimese kuue kuuga registreeriti Kohtla-Nõmme vallas kaks kuritegu rohkem kui samal ajaperioodil eelmisel aasta. Alaealiste poolt toimepandud kuritegusid käesoleva aasta I...

Päästeamet: Kuidas käituda äikese korral!

Ilmateenistuse prognoosi kohaselt on homme oodata tugevat vihma, äikest ja tuuleiile. Päästeamet on koostanud juhendi, kuidas end ja oma lähedasi võimalikult vähe ohtu seada. Enne äikest ...

Kohtla-Nõmme Vallavolikogu istung, 03.08.2017

Kohtla-Nõmme Vallavolikogu istung toimub 03.08.2017 kell 16.30 Kohtla-Nõmme Vallavalitsuse koosolekuteruumis (Kooli tn 6, Kohtla-Nõmme). Istungi päevakord: 1. Revisjonikomisjoni liikme...

Eesti ja USA õhuväe ühisharjutus

7. augustist kuni 18. augustini toimub Eesti õhuruumis Eesti ja USA ühine harjutus. USA poolt osaleb Marylandi rahvuskaardiväe eskadrill ründelennukitega A-10 ja maaväe kopterisalk...

Lihthange omanikujärelevalve teenuse tellimiseks

Kohtla-Nõmme vald on välja kuulutanud lihthanke omanikujärelevalve teenuse tellimiseks Rahvamaja fassaadi renoveerimistöödele. Täpsem info: ...

Ajutine muudatus postiteenuste pakkumisel Kohtla-Nõmme vallas

Anname teada, et perioodil 24.07-7.08.2017 on Kohtla-Nõmme postipunkt ajutiselt suletud. Oleme viinud ajutise sulgemise perioodi võimalikult lühikeseks ja loomulikult tagame postiteenuse...

Veevarustuse katkestus 20.07.2017 Kohtla- Nõmme alevis

OÜ Järve Biopuhastus teatab, et veelekke otsingute läbiviimise tõttu on  20.07.2017.a   ajavahemikul kella 00.00-  05.00 vesi välja lülitatud Kohtla-Nõmme alevi ...

Rahvamaja fassaadi renoveerimise lihthange on välja kuulutatud

Kohtla-Nõmme vallavalitsus on välja kuulutanud lihthanke rahvamaja fassaadi renoveerimiseks. Täpsem info siit https://riigihanked.riik.ee/register/hange/188737

Kohtla-Nõmme Kooli virgestusala on valmis

Pria LEADER-meetme toetusel rajati Kohtla-Nõmme Kooli staadioni haljasalale 6 erineva elemendiga virgestusala, paigaldati prügikast, istepink ning teavitustahvel. Võimlemisväljaku rajas läbi...

Kohtla-Nõmme alevi Tööstuse tänava remont

Kohtla-Nõmme vallavalitsus on välja kuulutanud korduva lihthanke Tööstuse tänava remondiks. Lihthange viitenumbriga 188058 „Kohtla-Nõmme alevi Tööstuse tänava remont" Täpsem info: ...

Heategevusjooks Rate Race Kohtla-Nõmme valla 2 vähekindlustatud- ja 3 suurpere toetuseks

Rat Race on heategevuslik üritus, kus toredad kontorirotid läbivad põneva raja ja veedavad head tehes sportliku päeva kolleegidega, eesmärgiga tuua kontoris istujad tänavale ja nii läbi...

Meie rahvamaja saab fassaadi korda

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) otsustas anda Kohtla-Nõmme Vallavalitsusele 80 000 eurot sihtotstarbelist toetust Kohtla-Nõmme Rahvamaja fassaadi renoveerimiseks. Vald panustab omalt...