Kohtla-Nõmme Kool võtab tööle

Kohtla-Nõmme Kool võtab alates 2017/2018 õppeaastast konkursi korras tööle ·      logopeedi                 ...

Lasteabitelefoni kampaania

Sotsiaalkindlustusamet koos lasteabitelefoniga 116 111 alustasid 17.04.2017 kampaaniat, mis julgustab lapsi oma arvamust väljendama ning rääkima oma mõtetest ja muredest lapsevanematele,...

Eesti õhuvägi õppusel Kevadtorm

Selle aasta suurõppus Kevadtorm toimub Põhja-Eestis 8. maist kuni 24. maini.  Nagu tavaliselt, moodustavad ka sellel õppusel Eesti ja liitlaste õhuvägede üksused ühe ja ühtselt tegutseva...

Kohtla-Nõmme valla elanik – OSALE PALUN KÜSITLUSEL!

Kohtla-Nõmme vallas viiakse küsitlus läbi 23. ja 24. aprillil 2017. a. Hea Kohtla-Nõmme valla elanik – OSALE PALUN KÜSITLUSEL! Vabariigi Valitsus on algatanud haldusterritoriaalse...

Kohtla-Nõmme Kooli virgestusala rajamine

Kohtla-Nõmme Vallavalitsus on välja kuulutanud lihthanke virgestusala rajamiseks kooli staadionile Lihthange viitenumbriga 173425 „Kohtla-Nõmme Kooli virgestusala rajamine" Täpsem info: ...

Kohtla-Nõmme 2016 aasta õiguskorra ülevaade

Kohtla-Nõmme 2016 aasta õiguskorra ülevaade

Bussiliikluse ümberkorraldamise ettepaneku avalikustamine

Kohtla-Nõmme Vallavolikogu liige Roland Tarum on teinud Kohtla-Nõmme Vallavalitsusele ja Kohtla Vallavalitsusele ettepaneku maakonnasisese bussiliini nr 43 ümberkorraldamiseks selliselt, et...

UUS KUUPÄEV ! Bussiliikluse ümberkorraldamise ettepaneku avalikustamine

Kohtla-Nõmme Vallavolikogu liige Roland Tarum on teinud Kohtla-Nõmme Vallavalitsusele ja Kohtla Vallavalitsusele ettepaneku maakonnasisese bussiliini nr 43 ümberkorraldamiseks selliselt, et...

Elroni Idasuuna sõiduplaan alates 26.03.2017

Seoses suveajale üleminekuga hakkab alates 26.03.2017 kehtima uus rongide sõiduplaan. Idasuunal on muudetud mitmete reiside väljumisaegu. Uued sõiduplaanid  (muudatustega reisid on...

Maakorraldaja uus tööaeg

Alates 1. märtsist 2017 töötab maakorradaja esmaspäevast kolmapäevani.

Ida-Viru maakonnaplaneeringu kehtestamine

Võttes aluseks Planeerimisseaduse § 71. Maakonnaplaneeringu kehtestamine lõike 2, avaldatakse maakonnaplaneeringu kehtestamise teade maakonnaplaneeringu kehtestamisest arvates kohaliku...

Päästeamet juhib tähelepanu: külmade ilmadega kasvab hüppeliselt tulekahjude arv

PRESSITEADE 4. jaanuar 2017. a. Ilmateenistuste andmetel algab tänasest vähemalt nädal aega kestev külmaperiood. Päästeameti varasem kogemus on näidanud, et külmakraadide kasvades...

Juurdeveo tänava mänguväljak on valmis

2016. aasta lõpus valmis Juurdeveo tänaval asunud vana mänguväljaku asemele uus mänguala, kuhu paigaldati lastele ja noortele vaba aja veetmiseks vedrukiik, liivakast, kahekohaline kiik,...

Kohtla-Nõmme Juurdeveo tn 2 mänguväljaku rajamine

Kohtla-Nõmme vallavalitsus on välja kuulutanud lihthanke „Kohtla-Nõmme Juurdeveo tn 2 mänguväljaku rajamine" Täpsem info https://riigihanked.riik.ee/register/hange/178680

Kohtla-Nõmme Juurdeveo tn mänguväljaku ehitustööd on alanud

Riigihanke (viitenumber 178680) tulemusena ehitavad Kohtla-Nõmme valla Juurdeveo tänava mänguväljakut KSIL Eesti OÜ ja Firelli Grupp OÜ. Mänguväljakule paigaldatakse viis erinevat...

Kolme valla ühinemine jõudis esimese faasi lõppu

Kolme valla ühinemine jõudis esimese faasi lõppu. Vaata  lähemalt  

Põhjaranniku valla sünnitunnistus anti maavalitsusele üle

  Tarmo Kütil (vasakult), Roland Peetsil ja Arno Rossmanil on põhjust rahul olla: ühinemisleping sai valmis.         ...

KUIDAS HELISTADA HÄDAABINUMBRILE 112?

Kui vajad kiiresti politseid – helista 112! Ivar Kasema, Häirekeskuse Ida keskuse juhataja Tulemas on jõulupühade ja aastavahetuse aeg. Häirekeskusele on see aeg tavapärasest suurema...

Metsamajandamiskava 2016 - 2025 (Pargi 3)

Metsamajandamiskava 2016 - 2025 (Pargi 3) tutvumiseks