Päästeamet soovib kõigile ohutut ja kaunist jaanipüha!

Jaanipäeval on oluline silmas pidada kõiki ohutusnõudeid, nii vee- kui tuleohutusnõudeid. Jaanipäev on eestlaste jaoks püha, kus ollakse väljas, metsas, tehakse lõket ja minnakse veekogudele....

Kohtla-Nõmme alevi Tööstuse tänava remont

Kohtla-Nõmme vallavalitsus on välja kuulutanud korduva lihthanke Tööstuse tänava remondiks. Lihthange viitenumbriga 188058 „Kohtla-Nõmme alevi Tööstuse tänava remont" Täpsem info: ...

Konkurss inglise keele õpetaja ametikohale

Kohtla-Nõmme Kool kuulutab välja konkursi järgmistele ametikohtadele: inglise keele õpetaja (1,0 ametikohta). Tööleasumise aeg 21. august 2017. Kandidaatidelt eeldame...

Heategevusjooks Rate Race Kohtla-Nõmme valla 2 vähekindlustatud- ja 3 suurpere toetuseks

Rat Race on heategevuslik üritus, kus toredad kontorirotid läbivad põneva raja ja veedavad head tehes sportliku päeva kolleegidega, eesmärgiga tuua kontoris istujad tänavale ja nii läbi...

Meie rahvamaja saab fassaadi korda

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) otsustas anda Kohtla-Nõmme Vallavalitsusele 80 000 eurot sihtotstarbelist toetust Kohtla-Nõmme Rahvamaja fassaadi renoveerimiseks. Vald panustab omalt...

Kohtla-Nõmmel selgitatakse Virumaa koolide parimad ohutuse asjatundjad.

30. maist kuni 02. juunini kogunevad Kohtla-Nõmmele kaevandusmuuseumi pargi territooriumile Virumaa kuuendate klasside õpilased koos juhendajatega, kus toimub koostööprojekti „Kaitse end ja...

Kohtla-Nõmme Vallavalitsus müüb kirjalikul enampakkumisel 14-kohalise bussi FORD TRANSIT

Kohtla-Nõmme Vallavalitsus müüb kirjalikul enampakkumisel 14-kohalise bussi FORD TRANSIT 350L BUS (riiklik registreerimismärk 495 ARX, diisel, esmane registreerimine 30.04.2003, tehniline ülevaatus...

Kohtla-Nõmme valla Jaama tänava pindamine

Kohtla-Nõmme vallavalitsus on välja kuulutanud lihthanke Jaama tänava pindamiseks. Lihthange viitenumbriga 187181 „Kohtla-Nõmme Jaama tänava pindamine" Täpsem info: ...

Kohtla-Nõmme valla Tööstuse tänava remont

Kohtla-Nõmme vallavalitsus on välja kuulutanud lihthanke Tööstuse tänava remondiks. Lihthange viitenumbriga 187180 „Kohtla-Nõmme Tööstuse tänava remont" Täpsem info: ...

Leitud laskemoon ja relvad

Käes on kevad ja hakkavad peale kaevetööd. Igal aastal leitakse kaevetööde ajal maasse mattunud relvi, laskemoona ja sõjaaegseid pomme. Samuti on isikuid, kes tagajärgedele mõtlemata viskavad...

Lasteabitelefoni kampaania

Sotsiaalkindlustusamet koos lasteabitelefoniga 116 111 alustasid 17.04.2017 kampaaniat, mis julgustab lapsi oma arvamust väljendama ning rääkima oma mõtetest ja muredest lapsevanematele,...

Eesti õhuvägi õppusel Kevadtorm

Selle aasta suurõppus Kevadtorm toimub Põhja-Eestis 8. maist kuni 24. maini.  Nagu tavaliselt, moodustavad ka sellel õppusel Eesti ja liitlaste õhuvägede üksused ühe ja ühtselt tegutseva...

Kohtla-Nõmme Kooli virgestusala rajamine

Kohtla-Nõmme Vallavalitsus on välja kuulutanud lihthanke virgestusala rajamiseks kooli staadionile Lihthange viitenumbriga 173425 „Kohtla-Nõmme Kooli virgestusala rajamine" Täpsem info: ...

Kohtla-Nõmme 2016 aasta õiguskorra ülevaade

Kohtla-Nõmme 2016 aasta õiguskorra ülevaade

Bussiliikluse ümberkorraldamise ettepaneku avalikustamine

Kohtla-Nõmme Vallavolikogu liige Roland Tarum on teinud Kohtla-Nõmme Vallavalitsusele ja Kohtla Vallavalitsusele ettepaneku maakonnasisese bussiliini nr 43 ümberkorraldamiseks selliselt, et...

UUS KUUPÄEV ! Bussiliikluse ümberkorraldamise ettepaneku avalikustamine

Kohtla-Nõmme Vallavolikogu liige Roland Tarum on teinud Kohtla-Nõmme Vallavalitsusele ja Kohtla Vallavalitsusele ettepaneku maakonnasisese bussiliini nr 43 ümberkorraldamiseks selliselt, et...

Elroni Idasuuna sõiduplaan alates 26.03.2017

Seoses suveajale üleminekuga hakkab alates 26.03.2017 kehtima uus rongide sõiduplaan. Idasuunal on muudetud mitmete reiside väljumisaegu. Uued sõiduplaanid  (muudatustega reisid on...

Ida-Viru maakonnaplaneeringu kehtestamine

Võttes aluseks Planeerimisseaduse § 71. Maakonnaplaneeringu kehtestamine lõike 2, avaldatakse maakonnaplaneeringu kehtestamise teade maakonnaplaneeringu kehtestamisest arvates kohaliku...