1990.a.tegi grupp Kohtla-Nõmme elanikke ettepaneku taas eralduda Kohtla-Järve Linnast.
1991.a.alguses viidi läbi kohaliku volikogu valimised ja Kohtla-Nõmme sai alevi õigused Kohtla-Järve Linna koosseisus. Tööle asusid alevivanem-volikogu esimees ja alevisekretär. Kuna alevivalitsusel puudusid oma ruumid, siis esimene töökabinet seati sisse Kohtla-Nõmme klubis. 

Valla eelarves olid esialgu ainult kulud valitsemisele ja heakorrale.
Kohtla-Järve Linnalt hakati üle võtma mitmeid funktsioone: elanike sisse- ja väljaregistreerimine, passidokumentide vormistamine, sündide- ja surmade registreerimine, notariaaltoimingute tegemine ja sotsiaalteenuste osutamine.

Üheks esimeseks tööks oli elanikkonna registri koostamine, et teha kindlaks elanike tegelik arv, kuna Kohtla-Järve Linnalt saadud andmed olid ebatäpsed. Elanikkonna registri koostamisega samaaegselt koostati ka individuaalmajade register, kasutusele võeti majapidamiskaardid.

Üle võeti ka seni TK 'Eesti Põlevkivi' all olnud rahvamaja, raamatukogu, lasteaia ja elamufondi haldamine. Kohtla-Järve linn andis üle Kohtla Põhikooli.

Vabariigi Valitsuse 22.04.1993.a.määrusega anti Kohtla.-Nõmme alevile omavalitsusüksuse staatus . Seoses alevite kaotamisega, nimetati sama aasta sügisel alev ümber vallaks.