Revisjonikomisjon

esimees        Olesja Ojamäe
aseesimees Aivar Tamme

liikmed           Roland Tarum

Revisjonikomisjoni protokoll nr 5 / 12.02.2015
Revisjonikomisjoni akt nr 1 / 01.07.2015
Revisjonikomisjoni akt nr 2 / 06.07.2015
Revisjonikomisjoni akt nr 3 / 10.07.2015
Revisjonikomisjoni protokoll nr 4 / 28.07.2015
Revisjonikomisjoni protokoll nr 1 / 26.06.2016

                

Majanduskomisjon

esimees          Toomas Halliksaar
aseesimees   Mait Rooden

liikmed Marja Kiristaja
              Marje Vist
              Andrus Kurs
 

Majanduskomisjoni ja revisjonikomisjoni ühisistungi protokoll nr 2 / 22.01.2015
Majanduskomisjoni ja revisjonikomisjoni ühisistungi protokoll nr 3 / 19.02.2015
Majanduskomisjoni istungi protokoll nr 6 / 14.07.2015
Majanduskomisjoni istungi protokoll nr 7 / 13.10.2015 ja lisa: Arengukava tegevuskava 2016-2020 tabel
Majanduskomisjoni istungi protokoll nr 8 / 10.11.2015
Majanduskomisjoni istungi protokoll nr 9 / 14.12.2015
Majanduskomisjoni istungi protokoll nr 10 / 02.02.2016
Majanduskomisjoni istungi protokoll nr 10 / 02.02.2016
Majanduskomisjoni istungi protokoll nr 11 / 17.05.2016
Majanduskomisjoni istungi protokoll nr 12 / 08.11.2016
Majanduskomisjoni istungi protokoll nr 14 / 12.01.2017

 

Sotsiaalkomisjon

esimees        Roland Tarum
aseesimees Olesja Ojamäe

liikmed Ülle Saariste
              Monika Kuusmann

Sotsiaalkomisjoni koosoleku protokoll nr 1 / 13.01.2015
S
otsiaalkomisjoni istung 06.03.2015
Sotsiaalkomisjoni istung 12.01.2016
Sotsiaalkomisjoni istung 10.03.2016
Sotsiaalkomisjoni istung 24.01.2017

 

Haridus- ja kultuurikomisjon

esimees Ruth Kerov
aseesimees Andrus Kurs

liikmed  Roland Tarum
               Mait Rooden
               Imbi Tito
               Olav Kruus
               Jüri Link

Haridus- ja kultuurikomisjoni koosoleku protokoll nr  x  / 14.01.2015