« Tagasi

Päästjad nõustavad oktoobrikuus ahiküttega kodude elanikke tuleohutuse teemal

Päästeamet alustab 6. oktoobrist külmade eelse perioodi kodukülastustega, et nõustada inimesi Ida- ning Lääne-Virumaal tuleohutuse teemal nende enda elupaigas. Kodunõustamisi viivad läbi riiklikud ja vabatahtlikud päästjad.

Päästjate tähelepanu fookuses on seekord korter- ning eramajad küttekolletega. Küttekolded ja korstnad peavad loomulikult olema korras, et õnnetust ei juhtuks. Seaduse järgi peab kortermajade ja ridaelamute küttesüsteeme puhastama korra aastas kutseline korstnapühkija, kes väljastab tehtud tööde kohta akti. Eramajades võib korstent pühkida ka ise, kuid korra viie aasta jooksul peab süsteemid siiski üle vaatama kutseline korstnapühkija.

„Samas päästjad ei lähe kontrollima ega trahvima, vaid inimesi nõustama – sageli ei märka inimene ise, mis võib nende kodus põhjustada tuleohtu", - ütleb Ida Päästekeskuse ennetusbüroo nõunik Liina Järvi. „Kutsume üles kõiki, kes soovivad vestelda tuleohutuse teemal, registreeruma päästelala infotelefonil 1524! Info saadetakse edasi päästjatele, kes lepivad nõustamisaja elanikuga kokku", lisas Järvi.

Korstnasse või kaminasse päästjad vaatama ei hakka, küll aga pööravad tähelepanu sellele, kas pliidi-ja ahjusuu esine on kaetud tuleohutu materjaliga ja kui kaugele on ladustatud põlevmaterjal küttekolde ümbruses. Lisaks vesteldakse ka suitsuanduri hooldamise teemal.

Igaühel on võimalik kutsuda oma koju päästetöötaja, helistades päästeala infotelefonile 1524. Nõustamist viivad läbi lähima päästekomando päästjad ja vabatahtlikud päästjad, kes esitavad kodukülastuse läbiviimisel isikut tõendava töötõendi ning saabuvad kodukülastust läbi viima päästja riietuses ja tehnikaga. Dokumentide ehtsust saab kontrollida helistades telefonile 1524.

Kodunõustamised kestavad oktoobrikuu lõpuni.

Päästeameti soovitused

-        Kasutuses oleva ahi, pliit ja korsten peab igal aastal enne kütteperioodi olema pühitud!

-        Ära põleta küttekoldes plastikut, kilet, tekstiili ega liimi, lakk- või värvaineid sisaldavaid materjale, näiteks puitplaati!

-        Jälgida kütteseadmeid külmal ajal tavapärasest hoolsamalt!

-        Märka naabrit! Aidake oma eakatel sugulastel ja naabritel kontrollida üle küttekolded. Võimalusel võiksid naabrid ühel ajal kutsuda korstnapühkija, kes kontrollib ning puhastab küttekoldeid mõlemas kodus korraga. Nii tuleb odavam ja  annab kindlustunde, et ka naabritel on küttekolded korras. Maja ohutus sõltub kõikidest elanikest!

 

 

Jevgenia Parv
Ida päästekeskuse kommunikatsioonijuht

 

В октябре спасатели проведут консультации в домах с печным отоплением

6 октября Спасательный департамент начинает консультирование перед началом холодного сезона, чтобы помочь советом жителям Ляэне- и Ида-Вирумаа по поводу того, как сделать свой дом безопаснее.

На этот раз в фокусе внимания спасателей квартиры и дома с каминами и печами. Топки должны в таких домах быть в порядке, чтобы не случилось несчастья. Согласно закону, отопительные системы в таких квартирах и рядных домах необходимо чистить с помощью профессионального трубочиста раз в год, о чем на руках должен быть соответствующий акт. В частных домах можно топки чистить и самим, но раз в пять лет тоже потребуется вызвать трубочиста.

«В то же время спасатели не будут ходить или штрафовать, только лишь консультировать людей, потому что зачастую сами люди не замечают какие-то нюансы, которые могут быть пожароопасными», - говорит советник бюро превентивной работы Восточного спасательного центра Лийна Ярви. «Мы призываем всех, кто хочет побеседовать о безопасности, регистрироваться для получения бесплатной консультации по телефону 1524. Информация передается спасателям, которые уже сами договариваются с жителями о подходящем времени.

Заглядывать в камин или печку спасатели не будут, однако обратят внимание на то, покрыта ли площадь около пожаробезопасным материалом или же насколько близко к печке складируются воспламеняющиеся материалы. Вдобавок спасатели расскажут об уходе за дымовым датчиком.

У каждого есть возможность заказать такую консультацию, позвонив по номеру 1524. Консультируют профессиональные и добровольные спасатели, которые при посещении предъявляют соответствующее удостоверение и одеты в одежду Спасательного департамента. Подлинность предъявленного удостоверения можно проверить, позвонив на тот же телефон 1524.

Советы Спасательного департамента:

- Действующие печи, плиты и камины должны быть почищены уже в начале нового отопительного сезона!

- Не сжигайте в топках пластик, целлофан, текстиль, содержащие лак или клей материалы, например, доски

- Следите за состоянием своих печей и каминов в холодное время

- Замечайте соседей! Помогите своим престарелым соседям или родным проверить состояние их печей. По возможности соседи могли бы объединяться и вызывать трубочиста разом. Таким образом, это выйдет дешевле и даст уверенность в том, что печи соседей в порядке. Безопасность дома зависит от всех его жителей!

Евгения Парв,
Руководитель по коммуникации Восточного спасательного центра

 

 

 

 

 

 

 

Jevgenia Parv

Ida päästekeskuse kommunikatsioonijuht

Päästeamet

58116170