KOHTLA-NÕMME VALLA AUKODANIKUD

Kohtla-Nõmme valla päeval 5. juulil 2003.a. kuulutati esmakordselt Kohtla-Nõmme valla ajaloos välja valla aukodanikud.

2003

LAINE TOOMSALU - ÕPETAJA JA KODU-UURIJA

Laine Toomsalu on terve oma eluaja olnud tihedalt seotud Kohtla küla ja Kohtla-Nõmme asulaga. Omandanud Tallinna Pedagoogilises Instituudis ajalooõpetaja kutse, asus ta 1950.aastal tööle Kohtla põhikooli õpetades lastele kodulugu. Aastatel 1953-55 ja 1969-86 töötas Laine Toomsalu samas õppealajuhatajana.
Lisaks on Laine Toomsalu tegutsenud Kohtla ajalooringi eestvedajana.

RICHARD ROODEN - SPORDITEGELANE

Richard Rooden on terve oma elu pühendanud spordile. Mitmeid erinevaid spordialasid viljeledes on ta Kohtla-Nõmme valda esindanud võistlustel üle Eesti ning ka mujal maailmas ning võitnud rohkesti auhinnalisi kohti. 2013. aasta maikuus tähistas teenekas spordimees oma 90. sünnipäeva. Auväärsele eale vaatamata jätkab ta sportimist ja võistlemist. 2007. aastal pälvis ta Ida-Virumaa Spordiliidu teeneteplaadi.

2006

AADU KUKK- KAUAAEGNE MEESKOORI 'KAEVUR' DIRIGENT

Aadu Kukk pälvis Kohtla-Nõmme valla aukodaniku tiitli 2006. aasta kevadel. Aadu Kukk on sündinud KohtlaNõmmel, omandas Tallinnas muusikalise hariduse ning oli aastatel 1972-2006 meeskoori Kaevur dirigent. Aadu Kukk on pidanud Kohtla-Järve Järve Gümnaasiumis muusikaõpetaja ametit ning  on olnud ka sama kooli direktor.

REIN MÄE- KAUAAEGNE KOHTLA KAEVANDUSE DIREKTOR

Rein Mäe pälvis Kohtla-Nõmme valla aukodaniku tiitli 2006. aasta augustis. Rein Mäe töötas Kohtla kaevanduse direktorina aastatel. Tema direktoriks olemise ajal oli Kohtla kaevandus tuntud kui kõrge töökultuuri ja distsipliiniga asutus. Lisaks pälvis Kohtla kaevanduse territoorium korduvalt heakorrapreemiaid- nii nõukogude ajal kui ka taasiseseisvunud Eesti vabariigi ajal. Samuti oli Kohtla kaevandus Nõukogude ajal ainus Eesti Põlevkivi ettevõte, kus asjaajamis- ja töökeeleks oli eesti keel. Oma puhtuse - ja korraarmastuse kandis Rein Mäe üle ka Kohtla-Nõmme asulale. Rein Mäe üheks suurimaks teeneks võib pidada murdmaasuusaradade rajamist endisesse põlevkivikarjääri 1980ndate aastate algupoolel.

2010

URVE KILK - kauaaegse eduka loometegevuse eest

 

2017

ENN KÄISS -  Südamega tehtud aastakümnete pikkuse töö ja panuse eest Kohtla-Nõmme vallas

 

2017 - URVE KILK PÄLVIB ELUTÖÖPREEMIA

            Vaata lisaks SIIT

            Foto

MIS TOIMUB

Statistika

Rahvaarv: 995
Pindala: 4,65 km²
Suurim asula: Kohtla-Nõmme (995)
Koole: 1