OÜ Järve Biopuhastus teavitab oma kliente muudetud veevarustusteenuse, reovee ärajuhtimise ja puhastamise teenuse ning põhiteenusega seotud teenuste hindadest. Uued hinnad on kooskõlastatud Konkurentsiameti 01.12.2015 otsusega nr 9.1-3/15-015 ning hakkavad kehtima alates 01.01.2016. Hindadele lisandub käibemaks.
Vaata lähemalt SIIT

Survepesuauto teenuse, kanalisatsioonikaevude puhastamise teenuse hind_Klikka siia!


LIITUMINE ÜHISVEEVÄRGI- JA KANALISATSIOONIGA
Liitumistingimuste väljastamiseks on vajalik esitada alljärgnevad dokumendid:
1. Liitumistaotlus NÄIDIS_Liitumistaotluse vorm
2. Kinnistu plaan (soovitavalt mõõtkavas 1:500), kus võimalusel näidata rajatavate torustike paiknemine kinnistul
3. Omandiõigust tõendavad dokumendid

Liitumistaotluse menetlemise aeg on 30 kalendripäeva

Rohkem infot SIIT 

 

Kohtla-Nõmme joogiveest

Joogivee analüüside tulemustega saab lähemalt tutvuda Terviseameti kodulehel

http://vtiav.sm.ee/frontpage/show?id=165&active_tab_id=JV

Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata http://www.terviseamet.ee/keskkonnatervis/vesi.html