Revisjonikomisjon

esimees         Olesja Ojamäe
aseesimees    Aivar Tamme

liikmed            Andrus Kurs

Revisjonikomisjoni protokoll nr 5 / 12.02.2015
Revisjonikomisjoni akt nr 1 / 01.07.2015
Revisjonikomisjoni akt nr 2 / 06.07.2015
Revisjonikomisjoni akt nr 3 / 10.07.2015
Revisjonikomisjoni protokoll nr 4 / 28.07.2015
Revisjonikomisjoni protokoll nr 1 / 26.06.2016
Revisjonikomisjoni istungi protokoll nr 1 / 02.05.2017
Revisjonikomisjoni istungi protokoll nr 2 / 26.05.2017
Revisjonikomisjoni istungi protokoll nr 3 / 20.06.2017

                

Majanduskomisjon

esimees          Toomas Halliksaar
aseesimees     Mait Rooden

liikmed             Marja Kiristaja
                        Marje Vist
                        Andrus Kurs
 

Majanduskomisjoni ja revisjonikomisjoni ühisistungi protokoll nr 2 / 22.01.2015
Majanduskomisjoni ja revisjonikomisjoni ühisistungi protokoll nr 3 / 19.02.2015
Majanduskomisjoni istungi protokoll nr 6 / 14.07.2015
Majanduskomisjoni istungi protokoll nr 7 / 13.10.2015 ja lisa: Arengukava tegevuskava 2016-2020 tabel
Majanduskomisjoni istungi protokoll nr 8 / 10.11.2015
Majanduskomisjoni istungi protokoll nr 9 / 14.12.2015
Majanduskomisjoni istungi protokoll nr 10 / 02.02.2016
Majanduskomisjoni istungi protokoll nr 10 / 02.02.2016
Majanduskomisjoni istungi protokoll nr 11 / 17.05.2016
Majanduskomisjoni istungi protokoll nr 12 / 08.11.2016
Majanduskomisjoni istungi protokoll nr 14 / 12.01.2017
Majanduskomisjoni istungi protokoll nr 15 / 03.04.2017

 

Sotsiaalkomisjon

esimees         Tiit Raud
aseesimees   Olesja Ojamäe

liikmed           Ülle Saariste
                      Monika Kuusmann

Sotsiaalkomisjoni koosoleku protokoll nr 1 / 13.01.2015
S
otsiaalkomisjoni istung 06.03.2015
Sotsiaalkomisjoni istung 12.01.2016
Sotsiaalkomisjoni istung 10.03.2016
Sotsiaalkomisjoni istung 24.01.2017

 

Haridus- ja kultuurikomisjon

esimees         Ruth Kerov
aseesimees   Andrus Kurs

liikmed           Roland Tarum
                      Mait Rooden
                      Imbi Tito
                      Olav Kruus
                      Jüri Link

Haridus- ja kultuurikomisjoni koosoleku protokoll nr  x  / 14.01.2015
Haridus- ja kultuurikomisjoni koosolek 12.03.2017
Haridus- ja kultuurikomisjoni koosolek 31.03.2017
Haridus- ja kultuurikomisjoni koosolek 24.05.2017
Haridus- ja kultuurikomisjoni koosolek 15.06.2017
Haridus- ja kultuurikomisjoni koosolek 15.08.2017
Haridus- ja kultuurikomisjoni koosolek 18.08.2017
Haridus- ja kultuurikomisjoni koosolek 15.09.2017
Haridus- ja kultuurikomisjoni koosolek 10.10.2017